Track and field

Bodø Friidrettsklubb

Navn: Bodø Friidrettsklubb
Stiftet: 1982
Medlemmer: 150
Leder: Gunnar Pedersen
Arena: Mørkvedlia Idrettspark


Om klubben

Bodø Friidrettsklubb har som formål å drive friidrett organisert i Norges Friidrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet

Verdigrunnlag og holdninger
• Friidretten skal være en trygg og inkluderende arena uansett alder, kjønn, legning, etnisk bakgrunn og personlige forutsetninger
• Glede, helse, ærlighet og fellesskap skal prege aktiviteten
• Sunne holdninger, ingen toleranse for bruk av doping eller annen juks
• Fokus på trivsel, mestring, begeistring og grensesprenging

Klubbens viktigste innsatsområder
1. Introdusere lekbetont friidrett for barn fra førskolealder
2. Tiltak for å beholde ungdom i friidretten
3. Mottaksapparat og trenere med kompetanse til å ivareta ungdommens behov
4. Økt innflytelse for ungdom
5. Rekruttere medlemmer fra barne- og ungdomsprosjektene
6. Implementering av retningslinjer (barn og ungdom)

CONTACT INFO BSG 2017

Leader
Gunnar Pedersen
Tel: +47 907 87 652
E-mail: guped3@online.no

Stevneleder
Hans P. Ludvigsen
Tel: +47 950 04 562
E-mail: hpludvig@online.no

www.bodofriidrett.no

post@bodofriidrett.no