Gymnastics (Trampette and tumbling)

BODØ GYM OG TURN

Stiftet: 10. september 2008
Antall medlemmer: 823
Leder: Margrethe Vinje
Arena: Stordalshallen, Bodø
Arena BSG2017: Bodø Spektrum

 

Visjon
Bodø Gym og Turn tilrettelegger for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud og profilering av disse, skal Bodø gym- og turn vise at gymnastikk og turn er en idrett for alle!

 

Aktivitetstilbud
Bodø gym og turn har hovedfokus på tilbud for barn, troppsgymnastikk og show/oppvisning.  Klubben har vist gode resultat både lokalt og nasjonalt innenfor både rekrutt, junior og senior.

Bodø gym- og turn kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, frivillige og foresatte. Satsningsgrad innen de ulike aktiviteter og grupper, varierer i ulike sesonger, ut fra utøvernes ønsker, utøvernes ressurser og ut fra klubbens ressurser. Gjennom disse grenene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner.

 

Contact info BSG2017

Margrethe Vinje
Phone: +47 91537910
e-mail: margr-vi@online.no
e-mail: bodogymogturn@yahoo.com

www.bodogymogturn.no